Статистика

Данните се извличат от гр. Сливен кв. "Ново Село..

Information loaded from Controller 05 by RosenDB IoT:

TEMP: 40.10
HUMI: 29.00
DEVP: 25


Pin001 Pin002 Pin003 Pin004

Въведете ПИН:


За Системата

RB IoT е система за облачно базирано отдалечено управление и мониторинг.
Системата е разработена изцяло от нас и може да бъде модифицирана спрямо нуждите на клиента.
Разполага с голям набор от сензори. Управлава, както слаботокови така и силови вериги.
Повече технически детайли може да намерите тук.

Детайли За Системата

Контролерите ни са базирани на Високопроизводителният Microchip picoPower® ATmega328P 8-битов AVR® RISC-базиран микроконтролер комбиниращ 32 KB ISP флаш памет с възможности за четене по време на запис, 1024B EEPROM, 2 KB SRAM, 23 I/O линии за общо предназначение, 32 работни регистъра с общо предназначение .

Софтуерът върху контролерите е наша разработка и е написан на езика за програмиране C++. За мрежова комуникация използваме процесор на WIZNet W5100 който е универсален едночипов мрежов интерфейсен чип с 10/100Mbs Ethernet контролер. W5100 е съвместим с IEEE802.3 10BASE-T и 802.3u 100BASE-TX . Хардуерният TCP/IP протоколен стек поддържа следните протоколи: TCP, UDP, IPV4, ICMP, ARP, IGMP и PPoE.

FrondEnd интерфейстът е написан на езика PHP, в който са инжектирани JavaScript модули. Като SaaS платформа софтуерът е публично достъпен в уеб интерфейс и не са нужни допълнителни инсталации, софтуера се хоства върху Linux Debian - Cloud сървър, и Apache2 уеб сървър. Базата данни е MySQL и заедно с OS се репликира инкриментално с цел сигурност на 24 часа .

Комуникацията между клиента и Cloud сървърът се осъществяват посредством крипиран комутируем тунел. В допълннеие може да бъде интегриран с NMS система за автоматичен мониторинг на всички отдалечени контролер . NMS системата е достъпна тук .

Ако се нуждаете от повече информация ни пишете тук .

Контакти