Общи Условия на “ RB Consulting “ Ltd. / RB Ware /.


V 1.0 , В сила от 1 януари 2022 г.

Какво обхващат тези Общи условия

Знаем, че бихте предпочели да пропуснете тези Общи условия, но е важно да поясним какво можете да очаквате от нас, докато използвате услугите на RB Ware, и какви са нашите очаквания към вас.

Условия за доставчик на услуги.

В Европейското икономическо пространство (ЕИП) и България услугите на RB Ware се предоставят от собствени Дейта Центрове в България / Сливен / и Германия / Мюнхен / , услугите извън ЕИП се предоставят единствено и само от Дейта Център в Германия / Мюнхен / ( освен ако клиента не е пожелал друго ).

Вие сключвате договор със.

„ РБ Консултинг „ ЕООД , изписвано на латиница като: “ RB Consulting “ Ltd, и използващо търговската марка “RB Ware “.
Дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на България
(Регистрационен номер: 206665286 / номер по ДДС: BG206665286)
гр. Сливен , България

Изисквания за клиент.

RB Ware, оперира и сключва договори единствено и само с юридически лица, услугите за физически лица не са обхванати от тези общите условия. Услугите за физически лица се предлагат от името на търговската марка RB Retail, и са обхванати от Общи Условия за този бранд, през платформа за крайни клиенти. По никакъв повод, не може да се асоциират услугите между RB Ware и RB Retail.

Вашите взаимоотношения с RB Ware.

Тези Общи условия помагат за дефинирането на взаимоотношенията между вас и RB Ware. Като цяло ви даваме разрешение да използвате услугите ни, ако приемете да спазвате тези Общи условия със съгласието ви отразено в Чл.34 от договорът ни, както и всички други точки в договорът ни за предоставяне на услуги.

Договорът ни отразява и бизнес моделът ни чрез който си партнираме с вас. Когато казваме RB Ware, ние, нас и наш/и/ите, имаме предвид “ RB Consulting ” Ltd. без да асоциираме продуктите си с дъщерни дружества или свързани фирми.

Въпреки, че RB Ware е собственик на капитал на RK Ware ( R & K Consulting Ltd. ), тези общи условия не обхващат взаимоотношения с “ R & K Consulting Ltd. ”.

Искаме да сте наясно дали събираме информация, когато използвате услугите ни.

RB Ware, НЕ събира никаква информация, за да предоставим по-добри услуги на всичките си потребители ние развиваме хипервайзорна технология, която не се нуждае от допълнителна информация.

При операционни системи които се управляват от нас, събираме и запазваме единствено и само криденшълите ( потребителски имена и пароли ) за оторизация.

Кога RB Ware споделя информация и с кого.

Ние НЕ споделяме личната ви или служебна информация с дружества, организации или лица извън RB Ware освен в следните случаи:

- С ваше съгласие.
Ще споделим информация извън RB Ware, когато имаме писмената ви молба и съгласието ви. Ако например желаете предоставянето на информация за управление на услугите ви от ваш администратор, ще поискаме изричното ви съгласие в писмена форма преди да споделим каквато и да е чувствителна лична или служебна информация.

- Когато изпълняваме законови задължения.
Ще обработим данните ви, когато сме задължени по закон да го направим, например в отговор на законова процедура или подлежащ на изпълнение акт на държавен орган.

Кога RB Ware променя локацията на данните ви.

- Прехвърляне на данни.
Поддържаме сървъри в различни дейта центрове и е възможно информацията ви да се обработва на сървъри, намиращи се извън държавата, в която живеете. RB Ware използва система за контрол на топологията и предоставя услуги от най – близкият до вас дейта център, въпреки това при профилактика е възможно физически локацията на вашите данни да бъде променена. RB Ware, използва криптирани канали за комуникация и вашите данни са гарантирано защитени независимо в кой дейта център се намират. Миграцията на данните не променя начинът и технологията ви за достъп до тях и не ги ограничава.

Миграцията на данни се осъществява без прекъсване на услугата.

Кога RB Ware обработва данните ви.

- Когато предоставяме услуга.
Обработваме информацията ви, за да предоставим услуга, която сте поискали по силата на договор. Например обработваме данните ви за плащане, когато закупите допълнително хранилище за вашият VPS, или отчитаме вашите плащания за активация на услуга. Изпращаме ви на посочен в договора електронен адрес фактура с данните на вашето юридическо лице.

Мониторинг.

Всички NMS ( Network Monitoring Systems ) системи за мониторинг на услугите ни, достъпни на адрес “nms.rb-ware.net “ са разположени на адрес “ Aschauer “ Str. 32a, 81549 München, Германия.

Промени на настоящата политика.

Периодично променяме настоящите Общи Условия. Няма да ограничим правата ви според нея без вашето изрично съгласие. Винаги посочваме датата на публикуване на последните промени и ви даваме възможност да прегледате архивираните версии. Ако промените са значителни, ще използваме по-явен начин на известяване (включително уведомяване по електронна поща за някои услуги).

Ограничаване на услугите.

RB Ware има право да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на услугата/ите, ако установи, че ги използвате недобросъвестно, в нарушение на Условията за ползване, както и на действащите на територията на Република България и Европейския съюз законодателства.

Мониторинг и наблюдение на информацията.

RB Ware не извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне и използване на виртуалните услуги, нито търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност и не носи отговорност за съдържанието на файловете и лицензите Ви намиращи се на сървърът/ите с име/на описани в чл.4 на договорът. Както и в репликираните сървъри с уникален клиентски перфикс описан в договора. Отговорността за това е ваша.

Отговорност за файловото съдържание.

RB Ware, не носи отговорност за съдържанието на файловете ви, когато файловете съдържат материали, които са клеветнически, заплашителни, обидни, порнографски, фанатични, подтикващи към омраза, дискриминация, престъпление или нарушение на закона намиращи се на сървърът/ите с име/на описани в чл.4 на договорът. Както и в репликираните сървъри с уникален клиентски перфикс.

Запазване на фирмената тайна.

RB Ware, се задължава да спазва фирмената тайна, и да не предоставя на трети лица, конфиденциална или какъвто и да е друг вид информация ваша собственост, както по договорните взаимоотношения, така и налична на сървърите ни.

Трети Лица.

RB Ware, не носи отговорсност за действието извършено от трети лица, използващи споделените услуги върху виртуалният/те сървър/и при условие, че е прехвърлил отговорността на трето лице. Отговорността в тези случаи е на третите лица, използващи споделени услуги върху върху виртуалният/те сървър/и.

Ограничаване на отговорността.

RB Ware, не носи отговорност за софтуера или операционните системи инсталирани или не на сървърите с имена описани в чл.4, Както и в репликираните сървъри с уникален клиентски перфикс описан в договора, както и за тяхното лицензиране или прелицензиране. Отговорността за заплащането на всякакъв вид лицензии и такси за инсталиране и използване на операционните системи или софтуера са за сметка на потребителя. RB Ware, не носи отговорност за софтуера или операционните системи инсталирани или не на бекъпите или репликаците на сървърите с уникален перфикс описан в договора. Вие сами носите отговорност за поддържането на необходимата сигурност и защита на паролата, на акунта си и съдържанието на файловете си. Вие сами носите отговорност за съдържанието на потребителските файлове, софтуери и операционни системи. Вие сами носите отговорност за всички действия извършени от адресното пространство на услугите описани в чл.5 на договора и предоставени персонално на вас.

Край.


Телефон Офис: +359 44 666667 / Телефон 24x7 Съпорт : +359 44 666668

С уважение, РБ Консултинг ЕООД.